Một số cuốn sách mình từng đọc và rất thích muốn chia sẻ đến mọi người. Sách về nhiều đề tài: Sách tư duy; sách tài chính cá nhân và Văn học.Sách đầu tư | Tài chính cá nhân

To be update

To be update

To be update


Sách Văn Học (Kinh điển)

To be update

To be update

To be update


“Trong 20 năm tới, bạn sẽ thất vọng vì những gì mình đã không làm hơn là những điều đã làm. Vậy nên hãy tháo mỏ neo và giong thuyền khỏi bờ bến an toàn. Hãy để những cánh buồm đón gió. Hãy kiếm tìm. Hãy mơ mộng. Hãy khám phá”. – Mark Twain